Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

Objavljeno Posted in Natječaji

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

(NATJEČAJ OBJAVLJEN 05.06.2018. GODINE)

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 05.06.2018. godine za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno  puno radno vrijeme na radno mjesto spremač/ice,  obavještava kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 21.6.2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica
 • Razgovor (inervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 33 boda  (30 bodova iz pisanog testiranja i 3 boda temeljem provedenog razgovora (intervjua)).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13)

 

 

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremača/ice

Pismena provjera znanja traje ukupno 60  minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (inervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

1. SILVIJA FELDI
2. JELA PUŠKARIĆ
3. DANIJELA ČERNIĆ
4. GORDANA KAJINIĆ
5. MARIJANA VIDRAČ
6. LJERKA ANDŽAKOVIĆ
7. RENATA HODAN
8. SLAVICA GLOGAČ
9. VESNA VUKOVIĆ
10. ANA ČERNAVA
11. SNJEŽANA DERNEJ-JANKOVIĆ
12. DIJANA DRKULEC
13. MAJA ZEČIĆ
14. MARIJA PERKOVIĆ
15. MIRJANA MARINKOVIĆ
16. SUZANA SILIKA
17. IVANA SLUNJSKI
18. SANDRA LUKAČ
19. MIRELA KRIŽANAC
20. ANDREA KOLAK
21. JELENA BRAJKOVIĆ ĐUNĐER
22. IVANKA BABIĆ
23. MARIANA BULJAN
24. MIRELA ZORKIĆ
25. SUZANA MATIĆ
26. GORDANA INHOF
27. ŽELJKA SMAJIĆ
28. ZDENKA BOŽIČEVIĆ
29. LIDIJA SITAŠ
30. MIRIJA PAUNOVIĆ
31. JELENA VRANJEŠ
32. SANJA TETEŠI
33. ANICA CVIJANČEVIĆ
34. DRAGICA MRŠIĆ
35. SVJETLANA STJEPANOVIĆ
36. ZDENKA MILAKOVIĆ
37. ANA ŠARONIĆ
38. DORA POPOVIĆ
39. DALIBORKA PIŠKORJANAC
40. NIVES SLABINAC
41. LJUBICA BORKOVIĆ
42. LAURA GAJIĆ
43. EVICA KONIČEK
44. ANA DUGONJIĆ
45. EMINA DRAPELA
46. BARBARA LUKAVEČKI
47. VESNA EMIĆ TOMAC
48. ANA STANIĆ
49. IVANKA BENIĆ
50. KATARINA ŽIVKOVIĆ
51. MARIJANA FRANZ
52. IRENA PAVLOVIĆ
53. TINA BABIĆ
54. ZLATA JURČEVIĆ
55. MARIJANA MRČELA
56. ANITA ALILOVIĆ
57. IVANA KRAJNOVIĆ
58. IVANA ĐURAŠINOVIĆ