Predškolska ustanova i roditelj neposredni korisnik usluge sklapaju ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu s odredbama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek, te općeg akta predškolske ustanove.
Roditelji neposredni korisnici programa vrtića i jaslica dužni su sudjelovanje u cijeni programa uplatiti na žiro-račun Dječjeg vrtića Osijek najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu.
Roditelj je dužan obavijestiti predškolsku ustanovu o prekidu korištenja usluga najmanje 8 dana prije prekida.

BLAGAJNA DJEČJEG VRTIĆA
Vij. Ivana Meštrovića 7
RADNO VRIJEME
ponedjeljak – petak
od 07,00 do 14,50 sati

UPLATNICA OBRAZAC

IBAN Centra za predškolski odgoj je sljedeći:

HR6625000091102008112

Uplatnica