4

4
Dana 19. 05. 2017. godine održana je Državna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske. Smotra je održana u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u prostoru MZO-a u Zagrebu. Koordinatorica smotre za predškolski odgoj je gospođa mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj. Na smotri je predstavljeno 13 projekata u kategoriji prezentacija i 10 projekata u kategoriji postera. To su projekti koji su odabrani na regionalnim smotrama na nivou Republike Hrvatske. Dječji vrtić Osijek na smotri su predstavljala dva projekta. Projekt pod nazivom“ Potraga za pravilima“ u kategoriji prezentacija, rad Hamire Perković odgojiteljice savjetnice i projekt pod nazivom“ Igrajmo se zajedno“ u kategoriji postera, rad Tatjane Biljan odgojiteljice.

Članovi prosudbenog vijeća gospođe dr.sc. Dubravka Maleš, dr.sc. Ivanka Stričević, Mirjana Milanović, prof., Nada Gudek, odgojitelj savjetnik, mr. sc. Andreja Silić vrlo su se pozitivno i pohvalno izrazile u osvrtu na ova dva projekta. Pohvale su se odnosile na ideju projekta, sistematičnost i sveobuhvatnost u projektima, te način predstavljanja projekta. Hvaleći projekte ujedno su pohvalile i vidljiv napredak u cjelokupnom Dječjem vrtiću Osijek. Na ovoj smotri je začeta ideja dvodnevnog trajanja smotre koja je zamišljena kao prilika za razmjenu iskustava što trenutna organizacija to ne omogućava. Kolegice Biljan i Perković izuzetno su ponosne što su imale priliku predstavljati Dječji vrtić Osijek na Državnoj smotri projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja i što je njihov rad prepoznat kao kvalitetan i profesionalan.

Odgojiteljice T. Biljan i H. Perković