Po "Cvrčak"
J.J.Strossmayera 145
31 000 Osijek
Voditeljica: sanja Benković
Telefon:031/304-199

 DJ Cvrčak manji je objekt obiteljskoga tipa kojega čine tri sobe dnevnoga boravka primjereno opremljene za odgojno-obrazovni rad.Iza zgrade DJ nalazi se veliko ograđeno dvorište koje se koristi za aktivnosti na zraku i dječju igru.

Djeca su u DJ Cvrčak smještena u tri skupine, a prema dobi djeteta - mlađu, srednju i stariju jasličku.
Okruženje u našim jaslicama je za djecu poticajno, privlačno i ugodno. Djeci pruža mogućnosti za individualne igre, igre s vršnjacima i igre s odgojiteljima.

Nakon užine vrijeme je za svakodnevni boravak djece na zraku tj. u našem dvorištu.
Vanjski prostor naših jaslica pruža djeci dovoljno prostora za kretanje. U dvorištu se nalaze tiha mjesta koja omogućuju odvojenu igru djece, ali i bučnija mjesta na kojima se odvijaju aktivnosti s vršnjacima.

Opširnije...