• 66
  66
  U Dječjem vrtiću Osijek, 4., 5. i 6. listopada 2017. odgojitelji i stručni suradnici su sudjelovali u edukaciji Rastimo zajedno plus u organizaciji HURID - Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. 
  Kvalitetnom i stručnom edukacijom stručnih djelatnika prvenstveno radi olakšavanje uloge roditeljstva u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece s teškoćama u razvoju.
  Svrha Programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno Plus“ je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti i roditelja i djeteta
   

  Glavni cilj Programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima:
  -razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo,
  -upoznaju bolje sebe kao roditelja i
  -prepoznaju učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive,
  -kao i načine na koje se odnose prema svom djetetu te
  -doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

  Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima:
  -o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i
  -o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja.

  Program radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno Plus“ sastoji se od jedanaest dvosatnih konceptualno i tematski povezanih radionica koje provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju.
  1.Svako je dijete posebno, svaki je roditelj poseban
  2.Između očekivanja i prilagodbe
  3.Četiri stupa roditeljstva
  4.Psihološke potrebe djeteta i roditeljski ciljevi
  5.Sva naša djeca i kako ih volimo
  6.Slušanje – važna vještina roditeljstva
  7.Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
  8.Granice: zašto i kako?
  9.Roditeljske odgovornosti
  10.Biti roditelj: utjecaji i izbori
  11.Završetak i novi početak

  Edukaciju su provele Branka Stac, Ana Marija Buhaček i Minja Jeić. Na ovoj trodnevnoj edukaciji sudjelovalo je 35 odgojitelja i stručnih suradnika iz Vinkovaca, Vukovara, Đakova i Osijeka. Stručni djelatnici su po završetku edukacije dobili i potvrde za uspješno završen Program edukacije i time postali voditelji radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju.