Dječji vrtić Osijek objavljuje sljedeće dokumente vezane uz financijsko poslovanje:

- Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj za 2016.g

- Plan rashoda i izdataka za 2017.g.

 

Dokumenti se nalaze u navedenim privitcima.