Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave osobnog automobila za potrebe Dječjeg vrtića Osijek

Datum objave 22.02.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 05.03.2018.g.  do 11:00 sati

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave opskrbe električnom energijom

Datum objave 21.02.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 05.03.2018.g.  do 10:00 sati

  

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži i usluge interneta

Datum objave 20.02.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 02.03.2018.g.  do 10:00 sati

 

Odgovor na zahtjev za objašnjenjem i izmjenom dokumentacije o nabavi

Opširnije...

 
 
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
 
Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Dječji vrtić Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek kao javni Naručitelj
o b j a v lj u j e
da predstavnik Naručitelja i s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa sa nijednim gospodarskim subjektom s kojim se ne bi smio zaključiti ugovor o javnoj nabavi u smislu odredaba navedenog Zakona.
 
 

KLASA: 601-02/17-12-01
URBROJ: 2158/87-01-17-01
Osijek, 28.03.2017.g.

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
-svima-

PREDMET: Nabava opskrbe prirodnim plinom, prethodno savjetovanje
                - poziv, dostavlja se

Poštovani,
Obavještavamo Vas da će Dječji vrtić Osijek kao naručitelj provesti postupak javne nabave opskrbe prirodnim plinom.
Sukladno članku 198. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a prije pokretanja postupka, stavljamo na prethodno savjetovanje prijedlog dokumentacije o nabavi opskrbe prirodnim plinom.
Pozivmo Vas da svoje primjedbe i prijedloge dostavite na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do
4. travnja 2017. godine.

S poštovanjem,
Prilog:- prijedlog dokumentacije o nabavi
                                                                                                                          Tajnica:
                                                                                                               Ivana Prakatur, mag.iur.