Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave osobnog automobila za potrebe Dječjeg vrtića Osijek

Datum objave 22.02.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 05.03.2018.g.  do 11:00 sati

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave opskrbe električnom energijom

Datum objave 21.02.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 05.03.2018.g.  do 10:00 sati

  

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži i usluge interneta

Datum objave 20.02.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 02.03.2018.g.  do 10:00 sati

 

Odgovor na zahtjev za objašnjenjem i izmjenom dokumentacije o nabavi

 

 Završeni postupci

 

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga vezanih za zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i ekologiju

Datum objave 24.01.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 05.02.2018.g.  do 10:00 sati

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga obveznih i zdravstvenih pregleda zaposlenika

Datum objave 04.01.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 15.01.2018.g.  do 10:00 sati

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga osiguranja za 2018. godinu

Datum objave 19.12.2017.
Rok za podnošenje ponuda: 29.12.2017.g.  do 10:00 sati

_______________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave motornog benzina i dizel goriva

Datum objave 15.12.2017.
Rok za podnošenje ponuda: 29.12.2017.g.  do 10:00 sati

 _______________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave lož ulja ekstra lakog

Datum objave 14.12.2017.
Rok za podnošenje ponuda: 28.12.2017.g.  do 10:00 sati

________________________________________________________________ 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave cvjetnog meda

Datum objave 13.12.2017.
Rok za podnošenje ponuda: 28.12.2017.g.  do 10:00 sati

 ________________________________________________________________ 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave materijala za održavanje objekata i opreme

Datum objave 12.12.2017.g.
Rok za podnošenje ponuda: 22.12.2017.g.  do 10:00 sati