IVANČICA, I. Tijardovića 4 Irena Sokolović 506 - 140 099/204-70-44
JAGLENAC, Krstova 99a Margita Cvitić 504 - 830 099/204-70-43
MAK, Vij. Murse 8 Mirela kopacsi Kettos 504 - 337 099/204-70-45
RIBICA, Sarvaš, Osječka 64 Melita Kovačević 588 – 433 099/469-74-94
STRIBOR, Vij. I. Meštrovića 7 Marijana Hanić 204 - 706 099/204-70-41
BAMBI,Podravlje, P. E. Savojskog 4 Viktorija Šotman 286 - 133 099/469-74-96
SJENČICA, Sjenjak 8 Hamira Perković 574 - 644 099/204-70-30

 

CVRČAK, Strossmayerova 145 Sanja Benaković 304 - 199 099/204-70-28
SUNČICA, Kolodvorska 61a Marija Vorkapić 301 - 655 099/204-70-26
JELENKO, Bele Bartoka 55a Nada Dolenc 302 - 451 099/204-70-25
JOSIPOVAC, M. Marulića 18a Irena Vajak Rumbak 354 - 000 099/204-70-24
PČELICA, Gacka 1a Antonija Almaši 271 - 472 099/204-70-32
TRATINČICA, Gacka 1b Romana Markulak 271 - 473 099/204-70-31

 

BUBAMARA, Ul. P. Pejačevića 21 Tatjana Lipovac 369 - 255 099/204-70-29
LATICA Vij. A. Cesarca 15A Mirela Svirać 375 - 233 099/204-70-27
RADOST, Zagrebačka 10 Marijana Šimić 208 - 022 099/204-70-34
VEDRI DANI, L. Jägera 16 Sara Grbeša 211 - 689 099/204-70-35
POTOČNICA, Ul. I. Kršnjavoga 29 Snježana Tatić 358 - 866 099/204-70-33
KOCKICA, Vij. Lipa bb Biljana Buljan 280 - 125 099/ 538-90-92

 

NEVIČICA, Opatijska 68a Ivana Hazenauer 563 - 800 099/204-70-40
MASLAČAK, Velaluška bb Slađana Dozan 564 - 753 099/204-70-39
KRIJESNICA, Korčulanska 3 Marina Parać 508 - 727 099/204-70-38
KOSJENKA, Ul. K. P. Svačića 36a Danijela Matešić 580 - 286 099/204-70-37
JABUKA, Vij. I. Česmičkog 7a Katica Rališ 505 - 426 099/204-70-36
VRAPČIĆ, V. Mačeka 10, Tenja Ivana Mijoč 290 – 993 099/469-74-95
ZVONČIĆ, Ul. Grada Vukovara 2a, Čepin Monika Tovarović 380 - 295 099/204-70-42
VLADISLAVCI, K. Tomislava 75 Jadranka Filipović 391 - 016 -
VUKA, M. Cepelića 1 Monika Galić 389 - 213 -