2008. godine podigli smo prvu Zelenu zastavu. Ove godine podižemo petu Zelenu zastavu te Brončanoj plaketi dodali i Srebrnu plaketu, što je potvrda da smo uspješni članovi Međunarodne eko škole/vrtića i da smo na pravom putu ka ostvarivanju postavljenih ciljeva u svezi očuvanja okoliša.Zajedničkim zalaganjem svih odgojitelja, djece, roditelja i vanjskih suradnika nastojimo svoj okoliš sačuvati zdravim i lijepim.Svojim radom i trudom zaslužno smo ostvarili srebrni status.

Nastavit ćemo i dalje te nastojati da ekologija ne ostane samo znanost nego postane načinom našeg življenja.Naš rad i trud i dalje će biti vođen idejom „Zdravo dijete u zdravom okolišu“.U protekle dvije godine nastojali smo u naše aktivnosti i događanja u vrtiću uključiti što više roditelje i to putem projekata, edukativnih i kreativnih radionica te posjetama institucijama u kojima roditelji rade.

Također,  u ove dvije godine ostvarili smo uspješnu suradnju sa lokalnom zajednicom (zajedničkim manifestacijama obilježavanja važnih eko-datuma, sudjelovanjem na sportskim natjecanjima).

Surađivali smo i sa udrugama izviđača „Slavonski hrast“ i „Javor“ te udrugom „Prijatelji okoliša“, Zajednicom tehničke kulture, Muzejom likovne umjetnosti, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, Umjetničkom akademijom u Osijeku, kazališnom skupinom „Z“ iz Splita, GISKO-m, III gimnazijom.