13.09.2016.

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos odgojitelja/ice

 1.  neodređeno vrijeme - 5 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca  

 2.  određeno vrijeme- 9 izvršitelj/ica  (zamjena za rodiljni/ roditeljski  dopust/bolovanje)

 Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom  24. Zakona o predškolskom odgoju.

Opširnije...

13.09.2016.

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos spremača/ice

na neodređeno vrijeme- 2 izvršitelja/ice, uz probni rad od mjesec dana
Za prijam u radni odnos spremača/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Opširnije...