Upravna zgrada

Upravna zgrada
Vrtići Grada Osijeka djeluju u sastavu Centra za predškolski odgoj od 1974. godine, a mreža vrtića širila se tijekom godina. Danas je u sastavu Dječjeg vrtića 26 dječjih vrtića i jaslica, te vrtići pri školama u Vuki i Vladislavcima koji ostvaruju program predškole. Vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Osijek pohađa 2485 djece.

Dječji vrtić Osijek predstavlja i zastupa ravnateljica. Stručni tim  čini pet pedagoginja, psihologinja, stručna suradnica edukacijsko-rehabilitacijskog profila i zdravstvena voditeljica. U sastavu Razvojno-pedagoške djelatnosti još su dvije suradnice za glazbenu kulturu i knjižničarka.

Zajednička kuhinja obavlja djelatnost nabave, pripreme i dostave hrane (obroka) u sve dječje vrtiće i jaslice.

Dječji vrtić Osijek mjesto je na kojem se organizirano okupljaju djeca u dobi od 6 mjeseci do polaska u školu i kao takav predstavlja najotvoreniji i najosjetiljivi dio odgojno-naobrazbenog sustava.

Programsko usmjerenje polazi od humanističko-razvojnog pristupa: dijete je vrijednost po sebi koja se prihvaća u svojoj osobitosti, uvažava se njegovo dostojanstvo i stalno razvija pozitivan identitet, ističe se aktivna i kreativna priroda djeteta, primjena demokratskih načela u odgoju, značaj učenja kao proces kroz koji se čovjek adaptira, mijenja i postaje sve kompetentniji tijekom života.

Programi se stalno obogaćuju pa danas  provodimo dvojezični program (njemački i engleski), verificiran program vjerskog odgoja, dramsko-scenske igraonice i radionice, likovne, informatičke, kreativne, eko-radionice, mali zbor, mali orkestar, ritmička gimnastika, športska škola i sl.

U sve programe ugrađuju se sadržaji održivog razvoja (eko) i prevencije ovisnosti.

Odgojiteljice skrbe za povjerenu im djecu – od čuvanja njihovog tjelesnog i zdravstvenog integriteta do ostvarenja odgojnih i obrazovnih zadaća u njihovom cjelokupnom razvoju. Imaju zadaću kreirati sredinu u kojoj će se dijete razvijati emocionalno, intelektualno, tjelesno i socijalno. Odgojiteljevu profesionalnu kompetentnost sačinjavaju njegova osobnost, iskustva, znanja i vještine.

Dječji vrtić Osijek dobitnik je različitih priznanja:
Grb Grada Osijeka, 1996. godine, za osobita ostvarenja u području odgoja i naobrazbe,
Priznanja i zahvale ustanova s kojima surađuje – Pedagoški fakultet, Visoka učiteljska škola, Društvo Naša djeca,
Dječji vrtić Mak dobio je Grb Grada Osijeka 1998., Srebrnu plaketu Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša 1998., Zelenu povelju Osječko-baranjske županije i Zelenu zastavu, status Međunarodne eko-škole/vrtića 2008. godine

Dječji vrtić Osijek je organizirao 4 stručna i znanstvena skupa na državnoj razini u suradnji s Učiteljskim fakultetom:
Predškolski odgoj danas i sutra, 1994.
Kvalitetno djelovati – dobro se osjećati, 1999.
Rastimo zajedno, 2004.
Dječji vrtić - Mjesto učenja djece i odraslih, 2009.