Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
-Presliku osobnih iskaznica roditelja
-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju dijeteta
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

-Liječnička potvrda i iskaznica imunizacije

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti pri upisu ili na telefon 031/204-709.