Redoviti program
Namjenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju.
S obzirom na trajanje programe dijelimo na:

cjelodnevne (7 – 10 sati),
poludnevne (4 – 6 sati)
višednevne (ljetovanje djece).

Program javnih potreba
Program za djecu s teškoćama u razvoju (mentalna retardacija i tjelesni invalidi, autizam, sljepoća)


Posebni programi

Obzirom na različite potrebe djeteta i zahtjeve roditelja, organiziramo i provodimo posebne programe u suglasju s vanjskim institucijama koje imaju verificirane programe od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:

  • Program ranog učenja engleskog i njemačkog  jezika za djecu od četvrte godine života do polaska u školu:

-          DV Mak (engleski jezik)

-          DV Pčelica (engleski jezik)

-          DV Sunčica (engleski jezik)

-          DV Stribor (njemački jezik)

 

  • Program vjerskog odgoja

-          DV Jaglenac

-          DV Jelenko

-          DV Josipovac

-          DV Mak

-          DV Zvončić

  • Program za održivi razvoj

-          DV Kosjenka

-          DV Nevičica

-          DV Mak

  • Program djelomične integracije za djecu s teškoćama u razvoju

-          DV Kosjenka

        Kraći programi koji se provode na razini Dječjeg vrtića su:

  • Sportski program

-          DV Latica

-          DV Maslačak

-          DV Nevičica

-          DV Stribor

  • Dramski program

-          DV Radost

  • Likovni program

-          DV Josipovac

-          DV Stribor

-          DV Zvončić

-          DV Krijesnica

-          Tradicija i baština Slavonije i Baranje

-          DV Josipovac

-          DV Mak

-          DV Stribor

       

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Osijek za pedagošku godinu 2015./2016.  donosi Upravno vijeće, uz prethodno utvrđivanje i raspravu na Odgojiteljskom vijeću.

        U pedagoškoj godini 2015./16. radno vrijeme vrtića bit će postavljeno fleksibilno. Uvažit će se specifičnosti svakog objekta s obzirom na lokaciju i potrebe roditelja i djece. Nije predviđeno trajanje dnevnog boravka djeteta u vrtiću duže od 10 sati.

Tijekom godine radno vrijeme ustanove prilagođavat ćemo stvarnim potrebama djeteta i roditelja. Ukoliko budu izražene potrebe za promjenama radnog vremena, rad vrtića bit će prilagođen iskazanim potrebama.