Na temelju članka 40. i 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 41. Statuta Centra za predškolski odgoj Upravno vijeće Ustanove je, na sjednici održanoj dana 18. veljače 2014. godine, utvrdilo tekst Statuta Dječjeg vrtića Osijek.