Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Javna objava.pdf)Javna objava611 kB

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek dana 06. travnja 2017. godine objavljuje
J A V N U   O B J A V U
za upis djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017./2018. na području grada Osijeka i općine Čepin 

za ostvarivanje sljedećih programa:

1. Redoviti programi (cjelodnevni u trajanju od 7 do 10 sati dnevno i poludnevni u trajanju od 4 do 6 sati dnevno)
● za djecu od 6 mjeseci do polaska u školu

2. Posebni programi ( cjelodnevni u trajanju od 7 do 10 sati dnevno i poludnevni u trajanju od 4 do 6 sati dnevno)
• program ranog učenja njemačkog jezika – Stribor
• program ranog učenja engleskog jezika – Krijesnica, Potočnica, Pčelica, Sunčica i Mak
• vjerski program - Jaglenac, Jelenko, Josipovac, Mak i Zvončić
• ekološki program i program odgoja za održivi razvoj –Mak, Kosjenka i Nevičica.

3. Programi javnih potreba
● program predškole - za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja - Vladislavci i Vuka
• skupine djece s teškoćama u razvoju

4. Kraći programi (francuski, engleski i njemački jezik, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, sportski i drugi programi)
● ponuda kraćih programa bit će objavljena u pojedinim vrtićima

Podcentar Potočnica imat će produženo radno vrijeme do 21,00 sat.

II. UPISNI RAZGOVOR

Upisni razgovor za sve podcentre
Dječjeg vrtića Osijek održat će se
od 08. do 19. svibnja 2017.
u Dječjem vrtiću Osijek,
Vijenac Ivana Meštrovića 7 (II kat).

III. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

Roditelj ili skrbnik djeteta na upis treba ponijeti:

1. presliku rodnog lista za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave),
2. uvjerenje o prebivalištu ili boravištu ili presliku osobne iskaznice za roditelja korisnika usluga
3. potvrdu o zaposlenju roditelja i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

IV. PREDNOST ZA UPIS U REDOVNE PROGRAME:

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u redovite programe, prednost pri upisu određuje Povjerenstvo Dječjeg vrtića Osijek prema sljedećim kriterijima:

1. djeca invalida Domovinskog rata, djeca gluhonijemih roditelja ili djeca invalida sa utvrđenim invaliditetom 80% i više 10 bodova
2. djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece 10 bodova
3. djeca zaposlenih roditelja 9 bodova
4. djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama 8 bodova
5. djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez
odgovarajuće roditeljske skrbi 7 bodova
6. djeca članovi jednoroditeljske obitelji 6 bodova
7. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 5 bodova
8. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 4 boda
9. djeca roditelja koji imaju status redovnog studenta-učenika 3 boda

Dokumentacija koju je roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan dostaviti radi ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Osijek je:

- za dijete čiji je roditelj invalid Domovinskog rata-potrebno je dostaviti rješenje o utvrđivanju statusa invalida Domovinskog rata
- za dijete gluhonijemih roditelja ili invalida sa utvrđenim invaliditetom 80% i više-potrebno je dostaviti rješenje nadležnog tijela o utvrđivanju stupnja invalidnosti
- za dijete iz obitelji s troje ili više djece-potrebno je dostaviti za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Dječji vrtić Osijek može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
- za dijete zaposlenih roditelja-potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca o zaposlenju roditelja
- za dijete koje živi u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima-potrebno je dostaviti rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi-potrebno je dostaviti rješenje odnosno potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
- za dijete člana jednoroditeljske obitelji - potrebno je dostaviti rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja, presudu o razvodu braka, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili izjavu da se radi o jednoroditeljskoj obitelji
- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu-potrebno je dostaviti rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Dječji vrtić Osijek može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
- za dijete koje prima doplatak za djecu-potrebno je dostaviti rješenje nadležnog tijela o pravu na doplatak za djecu
- za dijete roditelja koji imaju status redovnog učenika-studenta-potrebno je dostaviti potvrdu škole odnosno fakulteta o statusu redovnog učenika-studenta
- za dijete s teškoćama u razvoju-potrebno je dostaviti presliku dokumentacije

Djeca koja su upisana u vrijeme upisa ne mogu se prijaviti na upis.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti kod upisa.

V. OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU PRI PLAĆANJU

Roditelji su obvezni, ako žele ostvariti pravo na olakšicu pri plaćanju, na upis ponijeti dokumente iz kojih će se utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa u skladu s Pravilima o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek.

Potrebni dokumenti:

1. Prosjek plaće za posljednja tri mjeseca i potvrda o visini ukupnih prihoda za sve članove obitelji za prethodnu godinu; odrezak od mirovine za prethodna tri mjeseca; dokaz o statusu nezaposlenog roditelja (elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje); rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu na doplatak za djecu; rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o priznatom pravu na rodiljni/roditeljski dopust
2. Izjavu o broju članova obitelji
3. Presliku rodnog lista za svu djecu koja su na skrbi roditelja
4. Presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
5. Presliku rodnog lista djeteta, smrtnog lista za preminulog roditelja ili potvrde o nestanku drugog roditelja, presude o razvodu braka, rješenja Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili izjavu da se radi o jednoroditeljskoj obitelji
6. Presliku rješenja ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta
roditelja korisnika usluge.
7. Presliku rješenja ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta djeteta korisnika usluge.

VI. OBJAVA REZULTATA UPISA I UPISI

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni 01. lipnja 2017. godine u svim dječjim vrtićima i jaslicama.

Iznos utvrđenog beskamatnog predujma (akontacije) roditelj je obvezan uplatiti prilikom upisa, a najkasnije do isteka roka za upis, odnosno, od 05. 06. 2017. do 21. 06. 2017. godine prilikom preuzimanja Rješenja o upisu i ugovora. Ukoliko to ne učini, smatrat će se kako je odustao od upisa djeteta u vrtić.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je osobno preuzeti Rješenje o upisu i sklopiti ugovor od 05. 06. 2017. do 09. 06. 2017. godine u Dječjem vrtiću Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Upravna zgrada, na blagajni Dječjeg vrtića Osijek od 07,00 do 15,00 sati, a u razdoblju od 12.06.2017. godine do 21.06.2017. godine od 09,00 do 17,00 sati.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta nezadovoljan rješenjem glede upisa svojeg djeteta može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja Rješenja o upisu.

Djeca primljena slijedom rješenja polaze u dječji vrtić/jaslice početkom pedagoške godine koja započinje 01. rujna 2017. godine.

Prije uključivanja u odgojnu skupinu (prvi dan dolaska djeteta) roditelj je obvezan dostaviti u dječji vrtić:

1. potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i procijepljenosti djeteta.

KLASA: 601-02/17-08/05
URBROJ: 2158/87-05-17-03


PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Bruno Zorić