Pravilnik o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osijek, kao i pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika nalaze se u niže navedenim privitcima.