Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Obavijest o predupisu.pdf)Obavijest o predupisu1330 kB
Preuzmite ovu datoteku (Zahtjev za upis - 2017..pdf)Zahtjev za upis238 kB

O B A V I J E S T

O PREDUPISU DJECE

 
u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017./2018. 
na području grada Osijeka i općine Čepin
 
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
 
Zahtjev za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja može se uzeti u Dječjem vrtiću Osijek, Vij. Ivana Meštrovića 7 ili na mrežnim stranicama www.vrticiosijek.hr
 
Ispunjeni zahtjev osobno donijeti u Dječji vrtić Osijek, Vij. Ivana Meštrovića 7, Upravna zgrada, 2. kat
od 18. travnja do 28. travnja 2017. godine od 7.30 do 16.30 sati
 
 Roditelj ili skrbnik djeteta na predupis treba ponijeti:
1.presliku rodnog lista za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave),
2.uvjerenje o prebivalištu ili boravištu ili presliku osobne iskaznice za roditelja korisnika usluga
3.potvrdu o zaposlenju roditelja.
 
OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU PRI PLAĆANJU:
 
Roditelji su obvezni, ako žele ostvariti pravo na olakšicu pri plaćanju, na predupis ponijeti dokumente iz kojih će se utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa u skladu s Pravilima o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek. 
Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na olakšicu pri plaćanju:
-Prosjek plaće za posljednja tri mjeseca i potvrda o visini ukupnih prihoda za sve članove obitelji za prethodnu godinu; odrezak od mirovine za prethodna tri mjeseca; dokaz o statusu nezaposlenog roditelja (elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje); rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu na doplatak za djecu; rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o priznatom pravu na rodiljni/roditeljski dopust 
- Izjavu o broju članova obitelji
- Presliku rodnog lista za svu djecu koja su na skrbi roditelja
-Presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
- Presliku rodnog lista djeteta, smrtnog lista za preminulog roditelja ili potvrde o nestanku drugog roditelja, presude o razvodu braka, rješenja Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili izjavu da se radi o jednoroditeljskoj obitelji
- Presliku rješenja ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta       
   roditelja korisnika usluge
-Presliku rješenja ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta djeteta korisnika usluge
 
Obavijest o upisima bit će naknadno objavljena.
 
  Ravnateljica
  Svjetlana Takač, prof.