Javni poziv za upis djece u program predškole

Objavljeno Posted in Novosti

 

 

APLIKACIJA ZA UPIS DJECE U PREDŠKOLSKI PROGRAM

 

Temeljem članka 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/1997., 107/2007. , 94/2013. i 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08., 90/10.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE
U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021. GODINU

 

Upravno vijeće dječjeg vrtića osijek objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01. 04. 2014. do 31. 03. 2015. Godine

Pozivaju se roditelji djece koja do sada uopće nisu pohađala vrtić, da prijave djecu za upis u program predškole koji je besplatan.

Program u trajanju 250 sati provodit će se od 01. 02. 2021. do 31. 03. 2021. godine

Program predškole biti će organiziran u sljedećim podcentrima:
Radost (Zagrebačka 10), Maslačak (Velaluška bb), Jaglenac (Krstova 99a), Josipovac (M. Marulića 18a) i Zvončić (Ulica Grada Vukovara 2a, Čepin).

Za prijavu u program predškole potrebno je pristupiti aplikaciji za upis koja se nalazi na našoj stranici www.vrticiosijek.hr

Aplikacija za prijave bit će otvorena od 07. 12. 2020. do 18.12.2020. godine.

Zbog organizacije rada programa predškole, molimo roditelje da na vrijeme prijave dijete. Iz navedenih razloga, naknadne zahtjeve za upis u program predškole nećemo moći uvažiti.

Molimo roditelje da prvi dan u vrtić donesu potvrdu liječnika da je dijete zdravo i procijepljeno. Bez navedene potvrde odgojiteljica neće biti u mogućnosti primiti dijete.

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti na telefon 204 – 709.

 

Javni poziv za upis u predškolu (PDF)