Natječaji

Izbor spremačica

Sukladno članku 43. stavak 1. točka 1. Statuta Dječjeg vrtića Osijek(KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 17.09.2015.) Upravno vijeće, na sjednici održanoj dana 02.04.2019. […]

Obavijest o usmenom testiranju za radno mjesto spremač/ica

Kandidati koji su zadovoljili na pismenom testiranju za radno mjesto spremač/ica su sljedeći: 1. SUNČICA VUJNOVAC 2. VESNA EMIĆ TOMAC 3. SANDRA LUKAČ 4. KOVILJKA BUDIMSKI 5. LJUBICA BORKOVIĆ 6. GORDANA INHOF 7. […]

Obavijest i upute o testiranju za radno mjesto spremač/ica

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 04.03.2019. godine za prijam u radni odnos […]

Pročitaj više natječaja