Natječaji

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto vozača/ice na neodređeno vrijeme

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto vozača/ice na neodređeno vrijeme (natječaj objavljen 26.02.2020. Godine) Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto vozača/ice […]

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto vozač/ica na određeno vrijeme

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće na sjednici održanoj 13.03.2020. godine donosi sljedeću O D […]

Odluka o zasnivanju radnog odnosa-odgojitelj/ica

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak 6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od […]

Pročitaj više natječaja