Natječaji

Odluka o odabiru vozača/ice

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak  6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od […]

Popis kandidata za usmeno testiranje za radno mjesto vozač/ica

Kandidati za radno mjesto vozač/ica na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) koji su zadovoljili na pismenom testiranju pozivaju se na usmeno testiranje dana 27.05.2020. u 08,00 sati u Upravnu zgradu Dječjeg […]

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto vozača/ice na neodređeno vrijeme

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto vozača/ice na neodređeno vrijeme (natječaj objavljen  26.02.2020. godine) Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto  vozača/ice […]

Pročitaj više natječaja