Obavijest i upute o testiranju – odgojitelj/ica

Objavljeno Posted in Natječaji

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica
(NATJEČAJ OBJAVLJEN 22.10.2018. GODINE)
OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 22.10.2018. godine za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj/ica, obavještava kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.
Testiranje kognitivnih sposobnosti, specifičnih sposobnosti i vještina te osobina ličnosti i radnih vrijednosti provest će djelatnice Zavoda za zapošljavanje u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7 (suteren), dana 12.11.2018. godine s početkom u 07,30 sati do 15,00 sati, sa sljedećim kandidatkinjama:

1. Mirjana Marković
2. Marija Šimunović
3. Martina Pavlović
4. Mihaela Nađ
5. Sanja Pavić
6. Suzana Lubina
7. Silvija Dundović
8. Martina Zetović
9. Marija Petrović
10. Andrea Jovanić
11. Biljana Milić
12. Dejana Mikulić

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati 14.11.2018. godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (suteren).
Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA
Testiranje će se provesti na sljedeći način:
• Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
• Razgovor (inervju) s kandidatima/kinjama
Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 33 boda (30 bodova iz pisanog testiranja i 3 boda temeljem provedenog razgovora (intervjua).
Izvori za pripremu provjere znanja su:
1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 I 94/13)
3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:
• Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice
Pismena provjera znanja traje ukupno 90 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
• koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
• napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
• razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red
Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.
1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (inervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog testiranja. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA
1. Mirjana Marković
2. Martina Vrbanec
3. Martina Buhin
4. Marija Kovačević Šop
5. Zorica Faraho
6. Ivana Gelemanović
7. Milena Stijić
8. Ivana Jelaš
9. Marija Šimunović
10. Maja Devald
11. Martina Pavlović
12. Lucija Rupčić
13. Dejana Mikulić
14. Dejana Rastija
15. Ivona Šakić Magovac
16. Andrea Kečinović
17. Vlatka Šimić
18. Mihaela Nađ
19. Sanja Pavić
20. Natalija Vidaković
21. Ivana Gorjanac
22. Kristina Vidaković
23. Suzana Lubina
24. Ljiljana Pavlović
25. Marijana Knjeginić
26. Katarina Glavica
27. Barbara Čvagić
28. Petra Stanić Klobučar
29. Ena Krišto
30. Tanja Miklavčić
31. Silvija Dundović
32. Jasna Kolarić
33. Dunja Jelošek
34. Martina Zetović
35. Marija Petrović
36. Andrea Jovanić
37. Marija Varžić
38. Biljana Milić