Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Objavljeno Posted in Natječaji

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

(NATJEČAJ OBJAVLJEN 05.06.2018. GODINE)

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 05.06.2018. godine za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno  puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj/ica,  obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se u prostorijama Upravne zgrade Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac I. Meštrovića 7, Osijek 20.6.2018. U 7.30 započinje pismeno testiranje u trajanju od 2 sata, a nakon toga slijedi usmeni razgovor s kandidatima/kinjama (do 13.00).

Testiranje (pisani dio)Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek održati će se 21.6. 2018. godine s početkom u 8.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Razgovor (inervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 33 boda (30 bodova iz pisanog testiranja i 3 boda temeljem provedenog razgovora (intervjua)).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj  10/97, 107/07 I 94/13)
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

 

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice

Pismena provjera znanja traje ukupno 90  minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (inervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA:

 

1. MAJA DEVALD
2. ZORICA FARAHO
3. ANDREA KEČINOVIĆ
4. DEJANA MIKULIĆ
5. PETRA STANIĆ KLOBUČAR
6. IVONA ŠAKIĆ-MAGOVAC
7. TANJA MIKLAVČIĆ
8. IVANA JELAŠ
6. MARIJA VARŽIĆ
7. BARBARA ČVAGIĆ
8. ANA-MARIJA MARAS
9. SANELA MINDEK
10. SANELA DELIĆ
11. IVANA GELEMANOVIĆ
12. DEJANA RASTIJA
13. LUCIJA RUPČIĆ
14. GORDANA DUMANČIĆ
15. DUNJA JELOŠEK
16. JASNA KOLARIĆ
17. NEVENKA MATIĆ
18. SILVIJA ČUTURA
19. IVANA KOZIĆ
20. MARIJA BABIĆ
21. KATARINA GLAVICA
22. IVANA GORJANAC
23. MARTINA BUHIN
24. MARTINA VRBANEC
25. KRISTINA ČEHAJIĆ
26. VIKTORIJA BAŠIĆ
27. MARIJA KOVAČEVIĆ ŠOP
28. VLATKA ŠIMIĆ
29. IVONA AMENT
30. SANDRA ZAMEČNIK
31. IVANA SKOKO
32. JELICA LJUBIĆ
33. MARIJANA KNJEGINIĆ
34. MONIKA ŠMIT
35. LJILJANA PAVLOVIĆ
36. MATEJA NOVAK
37. ENA KRŠTO