Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto samostalni referent zaštite na radu

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto samostalni referent zaštite na radu

(NATJEČAJ OBJAVLJEN  01.10.2019. GODINE)

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto  samostalni referent zaštite na radu

 

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 01.10.2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme  utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

 

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati 22.10.2019. godine s početkom u  08,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (soba broj 24, prvi kat).

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta samostalni referent zaštite na radu
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi  33 boda – 30 bodova iz pisanog testiranja i 3 boda temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. 1. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18)
 2. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17)
 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)

 

  PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta samostalni referent zaštite na radu
 • Pismena provjera znanja traje ukupno 60

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  testiranja, 22.10.2019., s početkom u 10,30 sati.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI REFERENT ZAŠTITE NA RADU

 

 1. JURO BARTOLOVIĆ
 2. NENAD JANKOVIĆ
 3. HRVOJE VRBANUS
 4. SANJA ŠKRLEC
 5. NIVES VIDAKOVIĆ POSAVAC

 

 

Privitak: Obavijest i upute o testiranju-samostalni referent zaštite na radu (pdf)