Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto spremač/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto spremač/ica

(natječaj objavljen 25.11.2019. godine) 

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto  spremač/ica

 

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 25.11.2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i na određeno vrijeme utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati 16.12.2019. godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (suteren).

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:
• Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica
• Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama
Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 33 boda – 30 bodova iz pisanog testiranja i 3 boda temeljem provedenog razgovora (intervjua).
Izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13)

 

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:
• Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica
• Pismena provjera znanja traje ukupno 60 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
• koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
• napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
• razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog testiranja. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

1. Silvija Feldi
2. Adriana Milić
3. Vanja Bingold
4. Nikolina Nikšić
5. Ljerka Andžaković
6. Monika Dodić
7. Ljubica Tomić
8. Ivana Kiš
9. Ljubica Vidović
10. Vesna Čižić
11. Ana Černava
12. Ljubica Borković
13. Ivana Vuknić
14. Sanja Tešanac
15. Daliborka Bekić
16. Mirjana Đurišić
17. Anita Antinac
18. Ivana Skokić
19. Svjetlana Radmilović
20. Davorka Agotić
21. Nevenka Totić
22. Ljubica Lubina
23. Mirjana Andonovski
24. Tatjana Valenteković
25. Bojana Gotal
26. Gordana Inhof
27. Serafinka Vrdoljak
28. Svjetlana Zubić
29. Jelena Slobođanac
30. Sanja Teteši
31. Jadranka Budimir
32. Štefanija Mrkonjić
33. Brankica Španović
34. Gordana Kojić
35. Biljana Ilić
36. Biljana Kulovac

 

 


 

Obavijest i upute o testiranju spremačica(pdf)