Obavijest i upute o testiranju-financijski knjigovođa

Objavljeno Posted in Natječaji

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto financijski knjigovođa
(NATJEČAJ OBJAVLJEN 22.10.2018. GODINE)
OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO FINANCIJSKOG KNJIGOVOĐE

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 22.10.2018. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto financijski knjigovođa, obavještava kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.
Testiranje kognitivnih sposobnosti, specifičnih sposobnosti i vještina te osobina ličnosti i radnih vrijednosti provest će djelatnice Zavoda za zapošljavanje u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7 (suteren), dana 15.11.2018. godine s početkom u 07,30 sati. Testiranje će se održati u vremenu od 07,30 do 15,00 sati.
Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati 16.11.2018. godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (suteren).
Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA
Testiranje će se provesti na sljedeći način:
• Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
• Razgovor (inervju) s kandidatima/kinjama
Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 28 bodova (25 bodova iz pisanog testiranja i 3 boda temeljem provedenog razgovora (intervjua).
Izvori za pripremu provjere znanja su:
1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)
2. Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 87/08, 136/12 i 15/15)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:
• Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta financijskog knjigovođe
Pismena provjera znanja traje ukupno 60 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
• koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
• napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
• razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red
Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.
1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (inervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog testiranja. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA
1. Sandra Matić
2. Donata Pospišil
3. Valentina Kaloci
4. Darija Županić
5. Kristina Jelošek
6. Marija Marinac
7. Ivana Stranput
8. Sanja Bakota Buljević
9. Marina Kolarić
10. Petra Tomić
11. Jasminka Paunović
12. Julijana Zrakić