Odgovori na upite gospodarskih subjekata u postupku jednostavne nabave strunjača

Objavljeno Posted in Javna nabava

Nastavno na upite gospodarskih subjekata od 10.2.2021. dostavljamo odgovore.

Odgovor na upite s troškovnikom

Upit gospodarskog subjekta od 15.2.2021.

Pošto su strunjače namijenjene dječjem vrtiću, da li eko koža može biti obična ili mora biti M2 negoriva sa certifikatom DIN EN 1021 ?

Odgovor:

Može biti obična eko koža.