Odluka o poništenju natječaja

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“  broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)  Upravno vijeće na sjednici održanoj  04. veljače 2020. godine donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

o poništenju natječaja

 

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto vozač/ica na neodređeno vrijeme objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Dječjeg vrtića Osijek u trajanju od 02.01.2020. do 10.01.2020. odlučeno je da se natječaj poništava.

 

  1. Ova odluka će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Dječjeg vrtića Osijek.

 

  1. Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se svim kandidatima, zajedno sa natječajnom dokumentacijom.

 

                                                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka o poništenju natječaja (pdf)