Odluka o odabiru vozača/ice

Objavljeno Posted in Natječaji

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak  6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019.  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana  29.05.2020., je  donijelo

O d l u k u

 

  1. Nakon provedenog natječaja za prijem vozača/ice na neodređeno vrijeme  izabire se:

Željko Špiranec iz Osijeka

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 601-02/20-08/06

URBROJ: 2158/87-05-20-03

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

 

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

 

Odluka o odabiru vozača/ice (pdf)