Odluka o zasnivanju radnog odnosa-spremač/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak 6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana 20.12.2019., je donijelo

O d l u k u

 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem spremač/ica na neodređeno vrijeme-3 izvršitelja/ica odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

 

1. Ivana Kiš
2. Ljerka Andžaković
3. Mirjana Andanovski

 

 

2. Nakon provedenog natječaja za prijem spremač/ica na određeno vrijeme-6 izvršitelja/ica
( zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust) odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

 

1. Nikolina Nikšić
2. Adriana Milić
3. Bojana Gotal
4. Serafinka Vrdoljak
5. Ljubica Vidović
6. Ljubica Borković

 

 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-02/19-08/18
URBROJ: 2158/87-05-19-02
Osijek, 20.12.2019.

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa-spremac/ica

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.