Odluka o zasnivanju radnog odnosa-stručni suradnik edukacijski rehabilitator

Objavljeno Posted in Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana  17.07.2019., je  donijelo

 

O d l u k u

 

  1. Nakon provedenog natječaja za prijem stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora na neodređeno vrijeme-2 izvršitelja/ice odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:
  2. Barbara Lenart -edukacijski rehabilitator pripravnik
  3. Anja Kovač Mišura- ugovor će se sklopiti na 5 mjeseci do popune radnog mjesta putem natječaja s osobom koja zadovoljavala uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-02/19-08/10

URBROJ: 2158/87-05-19-06

Osijek, 17.07.2019.

 

                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                      Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka-stručni suradnik edukacijski rehabilitator (pdf)