Projekt ‘Say hello to the world’

Objavljeno Posted in Kosjenka

Ove pedagoške godine engleska mješovita skupina „Pužići“ podcentra Kosjenka sudjeluje u međunarodnom projektu „Say hello to the world „ To je projekt kroz koji djeca imaju mogućnost vidjeti kako žive djeca u drugim zemljama i gradovima svijeta te ih na ovaj način uči važnosti tolerancije u našim životima.

Temelj ovog projekta je razvoj svijesti o osobnom identitetu, usvajanju kulturalnih razlika, običaja, jezika te svakako razvoja socijalnih vještina. Sva komunikacija odvija se putem video poziva kroz koji djeca otkrivaju multikulturalne i druge razlike od najranije dobi.
Mi smo se povezali sa dječjim vrtićem Lojtrica iz Velike Mlake. Prijatelje koji su također dvojezične skupine, upoznali smo putem dva video poziva predstavljanjem na engleskom jeziku što je i bila tema ovog poziva.

Kroz ovu pedagošku godinu planiramo jednom mjesečno druženje sa našim novim prijateljima putem video poziva te raznolike teme za razgovor i  upoznavanje.