Rad s djecom u skupini s teškoćama u razvoju

Objavljeno Posted in Kosjenka

U podcentru Kosjenka nalazi se posebna odgojna skupina za djecu s teškoćama u razvoju. Zbog specifičnosti potreba djece s teškoćama, u skupini su zaposlene medicinska sestra i odgojiteljica.

U svakodnevnom radu provodi se individualizirani odgojno obrazovni program kroz likovni, glazbeni, spoznajno istraživački, manipulativni, dramsko scenski i tjelesni izričaj, te razvoj kulturno higijenskih navika. Aktivnosti se provode kroz igru, pokret i glumu.

Program skupine djece s teškoćama temelji se u skladu s planom i programom s ostalim redovnim skupinama našeg vrtića. Tijekom pedagoške godine pratimo napredak i uspjeh koji bilježimo u razvojnoj mapi svakog djeteta, koja je potkrepljena djetetovim radovima i fotografijama kroz razne aktivnosti.

Cilj skupine je utvrđivanje specifičnih potreba djece s teškoćama, te zadovoljavanje istih na način individualnog pristupa u skladu s potrebama svakog djeteta. Također, nastojimo razvijati socijalne vještine i osposobiti ih za integraciju u redovite odgojne skupine vrtića.

Kroz rad omogućavamo djeci s teškoćama da svakodnevno budu uključena u svakodnevnu igru i boravak sa svojim vršnjacima u dvorištu vrtića, kroz šetnje, tjelesne aktivnosti u dvorani, razne posjete (kazalište, gradski bazeni, Zoo vrt, škole), izlete, manifestacije…

Kroz sve ovo nastojimo od najranije dobi senzibilizirati okolinu za potrebe djece s teškoćama, razvijati međusobnu toleranciju i poštivanje različitosti.