Stručno usavršavanje u Italiji

Objavljeno Posted in ERASMUS +

U sklopu dvogodišnjeg projekta „Učenje na otvorenom“ financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije kao dio Erasmus + programa, stručna suradnica Ana Mihaljević i ravnateljica Marija Štambuk Čabaj sudjelovale su na stručnom usavršavanju u Bologni od 30. rujna do 6.listopada. Tema edukacije bila je Outdoor education: a new way of teaching and learning, a prisustvovali su joj i sudionici iz Malte, Španjolske, Irske i Latvije.
Tijekom edukacije najviše se razgovaralo o načinima implementiranja aktivnosti i sadržaja odgoja i obrazovanja iz zatvorenog prostora (tj. iz sobe dnevnog boravka u vrtićkom kontekstu) na otvoreno, te na koji način to uklopiti učenje na otvorenom u redovni kurikulum. Na edukaciji smo se upoznale s ključnim elementima i načelima učenja na otvorenom, planirali smo i osmišljavali zajedno s drugim sudionicima aktivnosti na otvorenom, dobili smo uvid u primjere dobre prakse provođenja učenja na otvorenom. Jedan od važnih elemenata edukacije bila je i razmjena iskustva svih sudionika stoga smo mnogo naučili jedni od drugih te smo stvorili mrežu sustručnjaka s istim interesima s kojima nastavljamo biti u kontaktu i razmjenjujemo ideje.
Na kraju edukacije dobile smo potvrde o sudjelovanju kao i Europass Mobility Document u kojem stoji koja su znanja i vještine stečene na ovoj edukacije.