Strunjače za potrebe DV Osijek

Objavljeno Posted in Javna nabava

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu za strunjače za potrebe DV Osijek. Ponuda se dostavlja na priloženom ponudbenom listu i troškovniku u kojima je potrebno popuniti sve tražene podatke.

Uz ponudbeni list obvezno se dostavlja popunjeni Standardni obrazac za jednostavnu nabavu koji mora biti u potpunosti popunjen.

Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje.

Poziv-strunjače

Dokumentacija strunjače