Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

 
UPRAVNO VIJEĆE:
  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek ima sedam članova, a čine ga:
četiri člana iz reda osnivača (Aleksandar Mihajlović, Božidar Buhin, Branko Vladetić, Vinko Ručević),
jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Ana Hrstić),
dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Mira Vego i Višnja Vekić Kljaić).
Predsjednik Upravnog vijeća je Aleksandar Mihajlović.

Napomena: za sjednice sazvane elektroničkim putem nema objavljenih poziva

Predstavnik roditelja Dječjeg vrtića Osijek

"Poštovani roditelji,

s obzirom da sam izabarana kao predstavnik roditelja Dječjeg vrtića Osijek, ljubazno Vas molim da, ukoliko imate kakve prijedloge ili predstavke za daljnji rad u Upravnom vijeću, da me kontaktirate na e-mail adresu: roditelji.dvosijek@gmail.com , a kako bi se pokušala poboljšati komunikacija roditelja i Uprave DV Osijek te Upravnog vijeća, na zadovoljstvo svih, a posebice dobrobiti naše djece, te kako bi glas roditelja došao do Osnivača DV Osijek.

Molim Vas da me za probleme ili propuste unutar podcentra koje Vaše dijete polazi, slobodno kontaktirate, ukoliko navedeno ne možete riješiti sa odgojiteljicom ili voditeljem Vašeg podcentra.

Svim roditeljima jednako stojim na raspolaganju!

Ovisno o broju roditelja koji će se javljati, svakako molim za malo strpljenja, ako odmah ne odgovorim na Vaš e-mail.

U nadi da ćemo zajedničkim radom napraviti sve za dobrobit naše djece unutar DV Osijek,

srdačno Vas pozdravljam!

Ana Hrstić"