Usluge vezane za zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i zaštitu okoliša

Objavljeno Posted in Javna nabava

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu za usluge vezane za zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i zaštitu okoliša. Ponuda se dostavlja na priloženom ponudbenom listu i troškovniku u kojima je potrebno popuniti sve tražene podatke.

Uz ponudbeni list obvezno se dostavlja popunjeni Standardni obrazac za jednostavnu nabavu koji mora biti u potpunosti popunjen.

Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija-zaštita-na-radu