Završeni postupci

15.05.2018.g.

Izvođenje radova na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu za radove na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi

Odluka o poništenju


04.06.2018.

Postupak nabave svježeg mesa za potrebe Centralne kuhinje

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave svježeg mesa.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi


04.06.2018.g.

Izvođenje radova na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu za radove na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi