Završeni postupci

24.04.2019.

Postupak jednostavne nabave  električne nagibne tave

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave  električne nagibne tave za potrebe Centralne kuhinje Dječjeg vrtića Osijek

 

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija-električna nagibna tava


15.04.2019.

Postupak jednostavne nabave  teretnog vozila za potrebe Dječjeg vrtića Osijek

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave  teretnog vozila za potrebe Dječjeg vrtića Osijek

 

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija teretno vozilo

 


 

23.01.2019.

Postupak jednostavne nabave  usluga vezanih za zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i ekologiju

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave  usluga vezanih za zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i ekologiju

 

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija-zaštita na radu, protupožarna zaštita i ekologija

 


08.01.2019.

Postupak jednostavne nabave  usluga obveznih i preventivnih pregleda zaposlenika DV Osijek

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave  usluga obveznih i preventivnih pregleda zaposlenika DV Osijek.

Poziv- obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

Dokumentacija-obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

 


 

 

08.01.2019.

Postupak jednostavne nabave  motornog benzina i dizel goriva

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave  motornog benzina i dizel goriva

Poziv-motorni benzin i dizel gorivo

Dokumentacija-motorni benzin i dizel gorivo

 


 

10.12.2018.

Postupak jednostavne nabave  lož ulja ekstra lakog (LU EL EURO)

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave  lož ulja ekstra lakog (LU EL EURO)

Poziv – LU EL EURO

Dokumentacija – LU EL EURO

 


 

10.12.2018.

Postupak jednostavne nabave materijala za održavanje objekata i opreme

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave materijala za održavanje objekata i opreme za 2019. godinu.

Poziv-materijal za održavanje objekata i opreme

Dokumentacija – materijal za održavanje objekata i opreme

 


 

05.12.2018.

Postupak jednostavne nabave Usluga osiguranja za 2019. godinu

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave Usluga osiguranja za 2019. godinu.

Poziv – usluge osiguranja

Dokumentacija – usluge osiguranja

 


 

05.12.2018.

Postupak jednostavne nabave cvjetnog meda

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave cvjetnog meda

Poziv – Cvjetni med

Dokumentacija – cvjetni med

 


 

23.10.2018.

Postupak jednostavne nabave zaštitne radne obuće i odjeće

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave zaštitne radne obuće i odjeće.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi


 

19.09.2018.

Postupak nabave namještaja za opremanje objekata Dječjeg vrtića Osijek

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave namještaja za opremanje objekata Dječjeg vrtića Osijek.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi


 

04.06.2018.

Postupak nabave svježeg mesa za potrebe Centralne kuhinje

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku nabave svježeg mesa.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi


04.06.2018.g.

Izvođenje radova na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu za radove na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi


15.05.2018.g.

Izvođenje radova na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu za radove na adaptaciji vanjskih terasa i kanalizacije.

Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi

Odluka o poništenju