Dječji vrtić Bambi

Podcentar Bambi

Ul. Princa Eugena Savojskog 4, 31000, Podravlje

Voditeljica: Viktorija Šotman

Telefon:   286-133

Mobitel : 0994697496

Pedagog: Marko Došen, mag.educ.paed.

Psiholog: Tatjana Mikloš, prof.