Energetska obnova zgrade DV Potočnica

Objavljeno Posted in Potočnica

Grad Osijek uspješno je proveo sve projekte aktivnosti Projekta Energetska obnova zgrade DV Potočnica na adresi ulica Izidora Kršnjavog 29, Osijek, KK.04.2.1.04.0199.
Prema mjerama energetske učinkovitosti predviđenih Projektom Energetske obnove zamjenjena je vanjska stolarija, ugrađena je izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjenjena je rasvjeta s novom baziranom na LED tehnologiji, ugrađeni su termostatski ventili i glave, ugrađen je sustav ventilacije zraka s povratom topline te je ugrađen sustav daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE.
Provedbom navedenih mjera omogučena je proračunata ušteda toplinske energije za grijanje od 73,23 %, odnosno ušteda primarne energije od 84,26 %, te smanjenje emisije CO2 za 76,75 %.
Projekt Energetska obnova zgrade DV Potočnica na adresi ulica Izidora Kršnjavog 29, Osijek počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 19. listopada 2018. s planiranim trajanjem projekta od 24 mjeseca. Potpisom Dodatka Ugovoru Projekt je produžen za dodatnih 6 mjeseci s 30. travnjem 2021. kao novim datum završekta projekta.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj te je Grad Osijek i krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.705.904,11 kn s PDV-om, od čega su odobreni ukupni prihvatljivi troškovi u iznosu 2.695.410,36 kn, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 1.637.810,58 kn. Udio Grada u provedbi projekta iznosi 1.068.093,53 kn od čega je ESIF kreditnom linijom HBOR-a osigurano 411.300,00 kn.