Natječaji

Poziv na intervju

Kandidatkinje Ana Mihaljević i Vladimirka Vidović se pozivaju na intervju za izbor i imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Osijek, dana  4.11.2021. godine u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7,  […]

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Osijek

Dječji vrtić Osijek je objavio natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječejg vrtića Osijek. Natječaj je objavljen dana 15.10.2021. godine na web stranici Dječjeg vrtića Osijek, u Narodnim novinama, dnevnim […]

Odluka o zasnivanju radnog odnosa – odgojitelj/ica

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće na sjednici održanoj  12.10.2021. godine donosi sljedeću     […]

Pročitaj više natječaja