Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme (do 31.07.2022.)

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

(Natječaj objavljen  30.08.2021.  godine) Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto  odgojitelj/ica

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 30.08.2021. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati 16.09.2021.  godine u 08,sati  u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek za sljedeće kandidate:

 1. Iva Knezović
 2. Luka Rašić
 3. Gabrijela Sabljo
 4. Romana Bisaga
 5. Tanja Dumenčić
 6. Sanja Karl Vuković
 7. Branka Radmanović
 8. Iva Begović
 9. Ivana Vitković
 10. Dalia Tambur
 11. Ivana Vukasović
 12. Tihana Pavlović
 13. Maja Fury
 14. Tea Hergović
 15. Nikolina Fančović
 16. Josipa Mitrović
 17. Magdalena Šimatić
 18. Ema Kasač
 19. Ines Škaro
 20. Dora Zadro
 21. Ana-Maria Umrlić

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi  35 bodova – 30 bodova iz pisanog testiranja i 5 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Pismena provjera znanja traje ukupno 45

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  testiranja, 17.9.2021. u  08,00  sati.  Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU odgojitelj 2021