Obavijest i upute o testiranju, Popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme (do 31.07.2022.)

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

(NATJEČAJ OBJAVLJEN  28.07.2021. GODINE)

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO  ODGOJITELJ/ICA

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 28.07.2021. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati 19.08.2021.  godine u 8:00h, suteren u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek za sljedeće kandidate:

 1. Ament Ivona
 2. Babić Ana
 3. Benčik Slavica
 4. Bisaga Romana
 5. Đumlija Lora
 6. Elezović Eila
 7. Fančović Sanja
 8. Gorjanac Ivana
 9. Hergović Tea
 10. Janković Sandra
 11. Karl Vuković Sanja
 12. Knjeginić Marijana
 13. Kolarić Jasna
 14. Letica Marija
 15. Mikulić Ivana
 16. Miler Ria
 17. Nađ Mihaela
 18. Novak Mateja
 19. Pejčić Antonija
 20. Per Hana
 21. Rašić Luka
 22. Rupčić Lucija
 23. Sabo Mateja
 24. Sabo Tihana
 25. Stjepanović Ines
 26. Šapina Tena
 27. Takus Matea
 28. Tambur Dalia
 29. Trajanovski Dijana
 30. Turković Ivana
 31. Varžić Marija
 32. Vitković Ivana
 33. Vukasović Ivana
 34. Zetović Martina
 35. Žuljević Ines

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi  35 bodova – 30 bodova iz pisanog testiranja i 5 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  testiranja, 23.08.2021. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU odgojitelj 2021