Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto vozača/ice

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto vozača/ice

(Natječaj objavljen  02.01.2020. godine) 

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto  vozača/ice

 

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 02.01.2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto  vozača/ice,  obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 21.01.2020. godine s početkom u 08,00  sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek, suteren.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta vozača/ice
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi  33  boda (30  bodova iz pisanog testiranja i  3 boda  temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ((“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 I 94/13)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11,80/13, 158/13, 92/14, 64/15 I 108/17)
 3. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14 i 154/14)

 

 

 PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta vozač/ica

Pismena provjera znanja traje ukupno 60 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (inervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  testiranja, dana 21.01.2020.  s početkom u 13,00 sati. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

 

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO VOZAČ/ICA

 

 1. GORAN REDŽIĆ
 2. IVAN BEK
 3. KRISTIJAN PERKOVIĆ
 4. VLATKO MARKOTIĆ
 5. TRISTAN RAJČIĆ
 6. ARIJAN BOGDANOVIĆ
 7. ADRIAN A. KRPELJEVIĆ-FELIPE
 8. IVAN LEVENTIĆ

 

 

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto vozača/ice (pdf)