Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto zdravstvena voditelj/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO  ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA 

 

(NATJEČAJ OBJAVLJEN  30.11.2020. GODINE)  

 

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO  ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

 

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od  30.11.2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto zdravstveni voditelj/ica  obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju. 

 

Testiranje (pisani dio) će se održati  14.12.2020.  godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (suteren ) 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. 

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima. 

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta zdravstvenog voditelja/ice 
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama 

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 35 bodova (30 bodova iz pisanog testiranja i  bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua). 

 

Izvori za pripremu provjere znanja su: 

1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj  79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) 

2. Program zdravstvene  zaštite djecehigijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine”  broj 105/02 , 55/06 i 121/07)

3Državni pedagoški standard predškolskog  odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10). 

4. Zakon predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) 

 

 

   PRAVILA TESTIRANJA 

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje. 
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem 
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

 

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od: 

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta  zdravstvenog voditelja/ice 

Pismena provjera znanja traje ukupno 60  minuta. 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: 

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama; 
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja; 
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red 

 

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.  

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata. 
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se  nakon ocijenjenog  testiranja. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr. 
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru. 

 

   

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO  ZDRAVSTVENI  VODITELJ/ICA 

 

 1. Jasna Bek
 2. Ruža Havrlišan
 3. Kristina Šiško
 4. Mirjana Vučković
 5. Kristina Milić
 6. Ivana Lasić
 7. Željka Abramović
 8. Sanja Bunčić Gutić
 9. Marija Šag