Odluka o zasnivanju radnog odnosa – stručni suradnik pedagog

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak  6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019.)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana  12.03.2021., je  donijelo

O d l u k u

 

  1. Nakon provedenog natječaja za prijem stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Andrea Josipović

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-02/21-08/03

URBROJ: 2158/87-05-21-07

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka-o-zasnivanju-radnog-odnosa-stručni-suradnik-pedagog.pdf