Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo za usmeno testiranje za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo za usmeno testiranje za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme koje će se održati dana 23.8.2021. godine u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, I. kat soba broj 24 prema sljedećem rasporedu:

U 8:00:

Matea Takus

Ria Miler

Dijana Trajanovski

Ivana Mikulić

Mateja Sabo

Sanja Fančović

Tena Šapina

Tihana Sabo

Mateja Novak

Ines Žuljević

 

U 9:00

Sandra Janković

Eila Elezović

Ana Babić

Lora Đumlija

Slavica Benčik

Mihaela Nađ

Ivana Gorjanac

Marija Varžić

Marija Letica

Antonija Pejičić

 

U 10:00

Ivona Ament

Martina Zetović

Hana Per

Romana Bisaga

Marijana Knjeginić

Ivana Vitković

Ivana Turković

Jasna Kolarić

Ines Stjepanović

Tea Hergović

Ivana Vukasović

Lucija Rupčić

Luka Rašić