Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo za usmeno testiranje za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo  za usmeno testiranje za radno mjesto  odgojitelj na određeno vrijeme

koje će se održati dana 03.03.2021. godine u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, I. kat soba broj 24 prema sljedećem rasporedu:

u 07,30 sati

  1. Mateja Sabo
  2. Marija Varžić
  3. Marijana Knjeginić
  4. Ivona Ament
  5. Branka Radmanović
  6. Valentina Marek

u 08,30 sati

  1. Katica Vojvodić
  2. Mateja Novak
  3. Ivana Vitković
  4. Sandra Janković
  5. Sanja Fančović
  6. Hana Per
  7. Jasna Kolarić