Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo za usmeno testiranje za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo  za usmeno testiranje za radno mjesto  odgojitelj na određeno vrijeme

koje će se održati dana 03.03.2021. godine u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, I. kat soba broj 24 prema sljedećem rasporedu:

u 07,30 sati

 1. Mateja Sabo
 2. Marija Varžić
 3. Marijana Knjeginić
 4. Ivona Ament
 5. Branka Radmanović
 6. Valentina Marek

u 08,30 sati

 1. Katica Vojvodić
 2. Mateja Novak
 3. Ivana Vitković
 4. Sandra Janković
 5. Sanja Fančović
 6. Hana Per
 7. Jasna Kolarić