Uspješno završen program Stručnog usavršavanja za odgojitelje u programu ranog učenja stranog jezika

Objavljeno Posted in Novosti

Zahvaljujući suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, kreiran je program Stručnog usavršavanja za odgojitelje u programu ranog učenja stranog jezika.

Program je usmjeren prema cjelokupnom djetetovu razvoju, poticanju dječje radoznalosti, razvoju interesa i motivacije za strane jezike i kulture te podizanju međujezične i međukulturne svijesti djece u vrtićkom okruženju.

Program je nadogradnja na prethodno obrazovanje odgojiteljica koje su uz Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja i Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja dodatno stekle znanja i vještina na stranom jeziku na jezičnoj razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Usavršavanje je provedno kroz osam modula, u prostorima Fakulteta, od veljače do svibnja 2021.

Polaznice, odgojiteljice Dječjeg vrtića Osijek, uspješno su završile program i stekle znanja, vještine i sposobnosti za samostalno provođenje posebnog programa ranog učenja stranog jezika s djecom rane i predškolske dobi.

Polaznice prve generacije ovog novog programa su:

 • Martina Gradvol (Krijesnica)
 • Lucija Rupčić (Višnjevac)
 • Irena Đurek Kujundžić (Višnjevac)
 • Nada Vaci (Radost)
 • Barbara Čvagić (Latica)
 • Tatjana Biljan (Pčelica)
 • Antonija Almaši (Pčelica)
 • Elizabeta Fekete (Pčelica)
 • Matea Milovac (Kosjenka)
 • Danijela Matešić (Kosjenka)
 • Mirela Kopacsi Kettos (Mak)
 • Danijela Bilić (Mak)
 • Bernarda Tomas (Stribor)
 • Sara Hrgović (Vedri dani)
 • Martina Grabić Tilhof (Sunčica).

Voditeljica programa je doc. dr. sc. Mirna Erk, a u izvođenju programa stručnog usavršavanja sudjelovale su izv. prof. dr. sc. Željka Flegar, doc. dr. sc. Ivana Marinić i doc. dr. sc. Ivana Moritz.