Aplikacija za upis u predškolski program za godinu 2021./2022. je zatvorena.

O datumu otvaranja aplikacije biti ćete obaviješteni putem obavijesti na ovoj web stranici