Aplikacija za upis u predškolski program za godinu 2022./2023. je zatvorena.