Aplikacija za upis za pedagošku godinu 2020./2021. je zatvorena.