Aplikacija za upis za pedagošku godinu 2022./2023. je zatvorena.

O datumu otvaranja aplikacije biti ćete obaviješteni putem obavijesti na ovoj web stranici